Коломійченко Юрій Анатолійович

Коломійченко Юрій Анатолійович, 1979 року народження
Закінчив навчання на медичному факультеті Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького у 2002 році та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа».
Навчався у інтернатурі за спеціальністю «радіологія-діагностика» у 2002-2003 рр. на кафедрі рентгенології факультету післядипломної освіти при ЛДМУ ім. Данила Галицького.
Після закінчення інтернатури працював лікарем-рентгенологом у відділені променевої діагностики у Львівському обласному клінічному діагностичному центрі з 2003 по 2006 рр.
У 2003 році навчався на спеціалізації за фахом «Рентгенологія» на базі Київської медичної академії післядипломної освіти. Протягом роботи в ЛОКДЦ з 2003 по 2006 рік навчався на курсах тематичного удосконалення: «Променева діагностика захворювань системи опори та руху», «Комп’ютерна томографія», «Захворювання органів дихання та середостіння», на базі Київської медичної академії післядипломної освіти та Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО).
У 2006 році був зарахований до клінічної ординатури на кафедру загальної та педіатричної рентгенології ХМАПО
Протягом клінічної ординатури закінчив курси тематичного удосконалення «Магнітно-резонансна томографія в діагностиці захворювань різних органів та систем».
Після закінчення клінічної ординатури працював 3 місяці лікарем-рентгенологом у Харківському міському перинатальному центрі.
З 1 грудня 2008 року почав навчання в очній аспірантурі на кафедрі променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, написав кандидатську дисертацію на тему «Променева діагностика травматичних пошкоджень верхньошийного відділу хребта у новонароджених, дітей молодшого та дошкільного віку». Дисертація виконувалась на базі Міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 та Харківського міського перинатального центру. Дисертаційна робота захищена у квітні 2012 р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти.
Після закінчення аспірантури наприкінці 2011 року прийнятий на посаду асистента кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, з 1 січня 2014 року переведений на кафедру рентгенології та дитячої рентгенології, у зв’язку із реорганізацією кафедри променевої діагностики.
У вересні 2014 року переведений на посаду доцента кафедри рентгенології та дитячої рентгенології, у 2016 році отримав атестат доцента кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО.
Загальний стаж роботи 23 роки, з них 16 років після закінчення медичного університету – лікарем-рентгенологом.
З 2008 року є членом Харківського відділення асоціації радіологів України.
З 2011 р. є членом Європейської асоціації радіологів.
З 2017 р. є членом Європейської асоціації гібридних зображень
З 2019 р. є членом асоціації Британського інституту радіології.
За останні 4 роки пройшов цикли тематичного удосконалення:
-    «Комп’ютерна томографія»,
-    курси тематичного удосконалення Європейської асоціації радіологів: Oncologic Imaging (21.30.2017 р., Київ, Україна);
-    Introduction to Hybrid Oncology (31.08.2017 – 01.09.2017 р., Відень, Австрія).